Biệt thự

Chung cư Amber Riverside

Tiện ích nổi bật: 1. 6,1 ha Biển hồ nước mặn mang lại cơ hội tắm biển vào mùa hè cho cư dân. 2. 24,5 ha Hồ lớn ...
Xem thêm

Chung cư Hateco La Roma

Tiện ích nổi bật: 1. 6,1 ha Biển hồ nước mặn mang lại cơ hội tắm biển vào mùa hè cho cư dân. 2. 24,5 ha Hồ lớn ...
Xem thêm

Chung cư cao cấp Imperial Plaza

Tiện ích nổi bật: 1. 6,1 ha Biển hồ nước mặn mang lại cơ hội tắm biển vào mùa hè cho cư dân. 2. 24,5 ha Hồ lớn ...
Xem thêm

Khu phố mới FairyTown

Tiện ích nổi bật: 1. 6,1 ha Biển hồ nước mặn mang lại cơ hội tắm biển vào mùa hè cho cư dân. 2. 24,5 ha Hồ lớn ...
Xem thêm

Dự án Hanoi Homeland

Tiện ích nổi bật: 1. 6,1 ha Biển hồ nước mặn mang lại cơ hội tắm biển vào mùa hè cho cư dân. 2. 24,5 ha Hồ lớn ...
Xem thêm

Dự án Hinode City

Tiện ích nổi bật: 1. 6,1 ha Biển hồ nước mặn mang lại cơ hội tắm biển vào mùa hè cho cư dân. 2. 24,5 ha Hồ lớn ...
Xem thêm
0985.295.668